Monday, December 24, 2012

IT-arkitekt til Aarhus UniversitetOM JOBBET
Aarhus Universitet (AU) søger en erfaren IT-arkitekt til at indgå i arbejdet med design af en fælles AU-datamodel og en lang række tværgående forretningsprocesser i det komplekse landskab af administrative fagsystemer.

AU har været igennem omfattende organisationsændringer, der har skabt et meget komplekst landskab af IT-systemer, hvoraf mange er lokale og skal udfases til fordel for fælles løsninger med krav om sammenhæng i data på tværs og effektive digitaliserede forretningsprocesser. Strategien er at foretrække standardsystemer og at udvikle arkitekturen frem mod en serviceorienteret arkitektur (SOA), hvor forretningssystemerne er integreret via en fælles integrationsplatform, der er baseret på Oracle SOA-suite og NetIQ Identity Manager.

Du skal supplere vores nuværende 4-mands IT-arkitektgruppe, der i et tæt samarbejde med kolleger i den fælles IT-afdeling (AU IT) og forretningsarkitekter fra vicedirektørområderne i administrationen koordinerer forståelsen af data og processer på tværs af AU’s administration og sikrer hensigtsmæssige løsningsdesign i de mange projekter, der udvikler og implementerer de fælles systemer. Du kommer til at fordybe dig i detaljen i udvalgte projekter og få overblik over helheden gennem vidensudveksling med de øvrige arkitekter. Sammen tager I ansvar for udvikling og håndhævelse af de fælles arkitekturprincipper, der som overordnet mål har at understøtte AU’s overordnede visioner og strategi. Du kommer desuden tæt på de projektledere, systemintegratorer og systemudviklere, der realiserer løsningerne, og de driftsmedarbejdere, der sikrer den daglige drift af løsningerne.

VI TILBYDER

    et job i et miljø, som er fagligt skarpt og inspirerende, med mange bolde i luften og en uformel stemning
    en stor kontaktflade til mange interessenter i AU IT og i vicedirektørområderne og hovedområderne
    et udfordrende job med høj teknisk og organisatorisk kompleksitet
    mulighed for afgørende at præge AU’s samlede systemarkitektur sammen med dygtige kolleger
    gode muligheder for personlig og faglig udvikling
    fleksible arbejdsforhold med respekt for balancen mellem familie- og arbejdsliv

VI FORVENTER, AT DU:

    har erfaring med IT-arkitekturudvikling i en organisation med et komplekst systemlandskab og mange tværgående forretningsprocesser. Gerne i forbindelse med en fusion eller anden stor organisatorisk forandringsproces
    har både forretningsforståelse og teknologisk viden og evner at se sammenhænge fra strategi over forretning til teknologi
    har kendskab til, gerne erfaring med Enterprise Arkitektur rammeværk, evt. TOGAF eller OIO
    har viden om serviceorienteret arkitektur
    har konkret erfaring, metoder og værktøjer til begrebsafklaring, datamodellering og procesdesign, herunder OIO, UML og evt. BPMN
    er praktisk orienteret og har indgående kendskab til systemudviklingsprocesser fra krav og design over udvikling/anskaffelse til implementering og drift
    har gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt (på dansk) og både i forbindelse med fagfæller og forretningsrepræsentanter
    er en teamplayer med en samarbejdsorienteret indstilling og fokus på de fælles resultater
    er systematisk og struktureret og kan tænke abstrakt
    er initiativrig, kan arbejde selvstændigt og let tilegne dig ny viden
    trives med udfordringer og høj kompleksitet og formår samtidig at finde de enkleste løsninger
    har en længerevarende teknisk uddannelse (f.eks. datalog, civilingeniør eller lignende)

Det vil være en fordel, men ikke nogen forudsætning, hvis du har kendskab til universitetssektoren, et eller flere af vores systemer eller nogle af de teknologier, vi benytter, fx Oracle SOA-Suiten.

HVEM ER AU IT
Den fælles IT-afdeling (AU IT) ved Aarhus Universitet leverer ydelser og services til hele Aarhus Universitet. Vi er i gang med at gennemføre en ambitiøs og omfattende harmoniserings- og forandringsproces på IT-området. Vi implementerer fælles IT-infrastruktur, fælles integrationsplatform og identitetsstyring og en række fælles bærende administrative systemer for hele universitetet, der skal afløse en lang række gamle lokale systemer. AU IT omfatter ca. 250 medarbejdere.

System- og Udviklingsafdelingen består af 30 medarbejdere, der har ansvar for den overordnede arkitektur af administrative systemer, hvoraf flere og flere er standardsystemer. Vi varetager den løbende udvikling og vedligeholdelse af enkelte fælles administrative systemer, og vi udvikler integrationer mellem systemer via en integrationsplatform, som sikrer effektiv understøttelse af forretningsprocesser og overholdelse af IT- og Telestyrelsens principper om SOA-arkitektur. Vi arbejder som regel efter agile metoder, typisk SCRUM.

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Løn efter overenskomst mellem Staten og relevant faglig organisation (AC, IDA eller Prosa) med mulighed for forhandling af individuelle kvalifikationstillæg. For oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan HR-Partner Hanne Kaiser, haka@adm.au.dk, kontaktes.

Tjenestestedet er Aarhus Universitet, Aarhus.

KONTAKT
Hvis du vil vide mere om Aarhus Universitet, er du velkommen til at besøge www.au.dk. Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte System- og Udviklingschef Kristine Stougård Thomsen på mail kst@adm.au.dk.

Første samtale finder sted i uge 4. Du skal være villig til at deltage i en personprofiltest mellem 1. og 2. samtale, som forventes at finde sted i uge 5.

ANSØGNINGSFRIST
Alle ansøgninger skal være afleveret online senest søndag d. 13. januar 2013.

SØG ONLINE
Via linket nedenfor
APPLY:  http://www.it-jobbank.dk/jobs--IT-arkitekt-til-Aarhus-Universitet-Aarhus-Aarhus-Universitet-Faelles-IT--44693-inline.html

0 comments:

JOBS SPOT | Template by - Jobs Spot - 2012